KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG
5 (100%) 7 votes

LỚP AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI

THÔNG BÁO

Khai giảng lớp An toàn khi vận hành xe nâng

 Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động (Mục I).

» KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LEO CAO
» THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
» KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI HÀN, CẮT

images

         I.ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN :

Mục tiêu của khóa học: Cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động khi làm việc với Xe nâng. Nâng cao nhận thức về an toàn cho học viên

       II.NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN KHI VẬN HÀNH XE NÂNG

  1. Tổng quan luật pháp, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)

– Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ;

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động về ATVSLĐ;

– Qui định của luật về chế độ, chính sách cho người lao động về ATVSLĐ

– Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

– Phương tiện bảo vệ cá nhân: các yêu cầu khi lựa chọn, sử dụng và bảo quản.

  1. Tổng quan kỹ thuật vận hành xe nâng

– Các định nghĩa, khái niệm, thuật ngữ;

– Các yêu cầu cơ bản khi làm việc với xe nâng

– Các đặc điểm đặc thù khi làm việc

 

ĐĂNG KÝ ONLINE để nhận được thông tin ưu đãi khóa học sớm nhất !!!!!

dang-ky-truc-tuyen

Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai

PHÒNG ĐÀO TẠO:

Hotline:0961381333 – 01684.410.626 – 04 62533433

Email: daotao@ttsm.vn

Website: ttsm.vn

Tin Liên Quan