Chương trình đào tạo khác

HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

LỚP HỌC DIỄN TẬP, HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, nhằm đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy trong công ty, nhà xưởng sản xuất…. Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai phối hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Và Đào Tạo Huấn Luyện Phòng Cháy, Chữa Cháy, Cứu Hỏa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy.I. ĐỐI TƯỢNG DỰ HỌC:Cơ quan, cá nhân, các tổ chức có nhu cầu tha

Đọc thêm

ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ

ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ   CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ :- Học sơ cấp nghề vận hành lái máy xúc, máy ủi, máy san, máy lu, .....- Học sơ cấp nghề vận hành máy rải thảm.- Học sơ cấp nghề vận hành lái xe nâng, máy nâng hàng.- Học sơ cấp nghề vận hành cần trục, cầu trục.- Học sơ cấp nghề Cắt gọt kim loại.- Học sơ cấp nghề Nề hoàn thiện.- Học sơ cấp nghề Hàn.- Học sơ cấp nghề Lắp đặt cầu.- Học sơ cấp nghề Điện nước.- Học sơ cấp nghề Điện dân dụng.- Học sơ cấp nghề Điện công nghiệp.- Học sơ cấp nghề Điện máy thi công.- Học sơ cấp nghề Điện thuỷ lực máy thi công xây d

Đọc thêm

LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆPCăn cứ kế hoạch tuyển sinh, đào tạo của Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai phối hợp với Học viện tài chính năm 2016   CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAITỔ CHỨC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP1. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG : Là các cán bộ đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán nhưng chưa có "Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng" theo quy định của Bộ Tài chính trong các doanh nghiệp. Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 02 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thự

Đọc thêm

KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆPCăn cứ kế hoạch tuyển sinh, đào tạo của Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai phối hợp với Học viện tài chính năm 2015   CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAITỔ CHỨC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 1. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG : Là các cán bộ đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán nhưng chưa có "Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng" theo quy định của Bộ Tài chính trong các doanh nghiệp. Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 02 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính,

Đọc thêm
Trang 1 trên 11