Chương trình tập huấn sơ cấp cứu tại Công ty AKEBONO BRAKE Việt Nam

Chương trình tập huấn sơ cấp cứu tại Công ty AKEBONO BRAKE Việt Nam
5 (100%) 1 vote

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2016, Công ty cổ phần  Trí tuệ Sao Mai đã tổ chức tập huấn sơ cấp cứu tại Công ty AKEBONO BRAKE Việt Nam. Sau đây các 1 số hình ảnh trong buổi tập huấn:

IMG_0308 IMG_0309 IMG_0310 IMG_0311 IMG_0312 IMG_0313 IMG_0314 IMG_0315 IMG_0316 IMG_0317 IMG_0318 IMG_0319 IMG_0320 IMG_0321 IMG_0322 IMG_0323 IMG_0324 IMG_0325 IMG_0326 IMG_0327 IMG_0330 IMG_0331 IMG_0332 IMG_0333 IMG_0334 IMG_0335 IMG_0336 IMG_0338 IMG_0339 IMG_0340 IMG_0341 IMG_0342 IMG_0343 IMG_0344 IMG_0345 IMG_0346 IMG_0347 IMG_0348 IMG_0349 IMG_0350 IMG_0351 IMG_0352 IMG_0353 IMG_0355 IMG_0357 IMG_0358 IMG_0359 IMG_0360 IMG_0361 IMG_0362

Tin Liên Quan