HÌNH ẢNH LỚP HỌC AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA – HẢI PHÒNG

HÌNH ẢNH LỚP HỌC AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA – HẢI PHÒNG
5 (100%) 7 votes

Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động.

 

IMG_0034

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC

IMG_0032

IMG_0030

IMG_0029IMG_0025

Tin Liên Quan