Chương trình Huấn luyện

HÌNH ẢNH KHÓA HUẤN LUYỆN ĐỊNH KÌ NĂM 2017 CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

HÌNH ẢNH KHÓA HUẤN LUYỆN ĐỊNH KÌ NĂM 2017 CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Tổng Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996. Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trác môi trường lao động, Công ty Dịch vụ Viễn thông đã tổ chức huấn luyện định kỳ hàng năm về công tác an toàn – vệ sinh lao động cho các bộ công nhân viên. Công ty Cổ

Đọc thêm

HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

LỚP HỌC DIỄN TẬP, HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, nhằm đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy trong công ty, nhà xưởng sản xuất…. Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai phối hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Và Đào Tạo Huấn Luyện Phòng Cháy, Chữa Cháy, Cứu Hỏa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy.I. ĐỐI TƯỢNG DỰ HỌC:Cơ quan, cá nhân, các tổ chức có nhu cầu tha

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÓM 3: AN TOÀN KHI HÀN, CẮT

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÓM 3: AN TOÀN KHI HÀN, CẮT

 CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI HÀN, CẮTKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÓM 3: AN TOÀN KHI VẬN HÀNH XE NÂNG » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI PHÁ DỠ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN         Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÓM 3: AN TOÀN KHI VẬN HÀNH XE NÂNG

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÓM 3: AN TOÀN KHI VẬN HÀNH XE NÂNG

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI VẬN HÀNH XE NÂNGKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI PHÁ DỠ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN         Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao độ

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤTKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Thông tư 27/2013/TT – BLĐTBXH được xây dựng theo chương trình khung do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI PHÁ DỠ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN         Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH (phụ lục I).II. Mục tiê

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI PHÁ DỠ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI PHÁ DỠ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI PHÁ DỠ KẾT CẤU CÔNG TRÌNHKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ I. Đối tượng huấn luyệnNhóm 3: Người làm công việc phá dỡ kết cấu công trìnhII. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyệnMục tiêu của khóa học: Cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆPKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN I. Đối tượng huấn luyệnNhóm 3: Người làm công việc Vệ sinh công nghiệpII. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyện1. Mục tiêu của khóa học: nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động khi làm vệ sinh

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰCKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO I. Đối tượng huấn luyệnNhóm 3: Người làm việc với thiết bị chịu áp lựcII. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyệnMục tiêu của khóa học: nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động khi làm việc với thiết bị

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN:NHÓM 2: CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ I. Đối tượng huấn luyệnNhóm 3: Người làm việc trong không gian hạn chếII. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyệnMục tiêu của khóa học: nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn vệ sinh lao đ

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆNKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN:NHÓM 2: CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: NHÓM 4: AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG I. Đối tượng huấn luyệnNhóm 3: Người làm công việc vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện, hệ thống điện….II. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyệnMục tiêu của khóa học: nhằ

Đọc thêm
Trang 1 trên 212