Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn lao động

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT

LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO Khai giảng lớp An toàn khi làm việc với hóa chấtI.ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN : Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động (Mục 1). » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LEO CAO » THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG Mục tiêu khóa học : Nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động khi làm việc với hóa chất độc hại, nguy hiểm. Nâng cao nhận thức về an t

Đọc thêm

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG

LỚP AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO Khai giảng lớp An toàn khi vận hành xe nâng  Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động (Mục I). » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LEO CAO » THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI HÀN, CẮT         I.ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN : Mục tiêu của khóa học: Cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động khi làm việc với Xe nâng. Nâng cao nhận thức về an toàn cho học viên        II.NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN KHI VẬN

Đọc thêm

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LEO CAO

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LEO CAO

LỚP AN TOÀN LEO CAO CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI  THÔNG BÁO Khai giảng lớp An toàn leo cao » THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI HÀN, CẮT » KHAI GIẢNG LỚP VAI TRÒ NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀNĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN :Nhóm 3: Người làm công việc ở trên caoMỤC TIÊU KHÓA HỌC :Nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn lao động khi làm các công việc trên cao. Nâng cao nhận thức về an toàn cho học viênIII. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN :Tổng quan luật pháp, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)– Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ;– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động về

Đọc thêm

THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

   CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG  Kính gửi:  Quý Cơ quan, Doanh nghiệp - Căn cứ theo Luật an toàn lao động ngày 25/06/2016- Căn cứ theo Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Antoàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.- Căn cứ theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Antoàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ 1/7/2016- Căn cứ theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệsinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an

Đọc thêm
Trang 2 trên 212