Huấn luyện an toàn lao động

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ   Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI PHÁ DỠ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH I. Đối tượng huấn luyện Nhóm 3: Người làm việc trong không gian hạn chế II. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyện Mục tiêu của khóa học: nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn vệ sinh lao

Đọc thêm

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI PHÁ DỠ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT   LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC I. Đối tượng huấn luyện Nhóm 3: Người làm việc với thiết bị chịu áp lực II. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyện Mục tiêu của khóa học: nhằm cung

Đọc thêm

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI PHÁ DỠ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG I. Đối tượng huấn luyện Nhóm 3: Người làm công việc Vệ sinh công nghiệp II. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyện 1. Mục tiêu của khóa học: nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động khi làm vệ sinh công nghiệp.

Đọc thêm

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI PHÁ DỠ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI PHÁ DỠ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI PHÁ DỠ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LEO CAO I. Đối tượng huấn luyện Nhóm 3: Người làm công việc phá dỡ kết cấu công trình II. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyện Mục tiêu của khóa học: Cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động khi phá dỡ kết cấu công trình. Nâng cao nhận thức về an toàn

Đọc thêm

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT

LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO Khai giảng lớp An toàn khi làm việc với hóa chất I.ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN : Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động (Mục 1). » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LEO CAO » THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG Mục tiêu khóa học : Nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động khi làm việc với hóa chất độc hại, nguy hiểm. Nâng cao nhận thức về an

Đọc thêm

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG

LỚP AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO Khai giảng lớp An toàn khi vận hành xe nâng  Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động (Mục I). » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LEO CAO » THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI HÀN, CẮT          I.ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN : Mục tiêu của khóa học: Cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động khi làm việc với Xe nâng. Nâng cao nhận thức về an toàn cho học viên        II.NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN KHI

Đọc thêm

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LEO CAO

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LEO CAO

LỚP AN TOÀN LEO CAO CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI  THÔNG BÁO Khai giảng lớp An toàn leo cao » THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI HÀN, CẮT » KHAI GIẢNG LỚP VAI TRÒ NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN : Nhóm 3: Người làm công việc ở trên cao MỤC TIÊU KHÓA HỌC : Nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn lao động khi làm các công việc trên cao. Nâng cao nhận thức về an toàn cho học viên III. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN : Tổng quan luật pháp, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) – Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ; – Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động

Đọc thêm

THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

    CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG  Kính gửi:  Quý Cơ quan, Doanh nghiệp - Căn cứ theo Luật an toàn lao động ngày 25/06/2016 - Căn cứ theo Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. - Căn cứ theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ 1/7/2016 - Căn cứ theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện

Đọc thêm

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC HUẤN LUYỆN AN TOÀN - VẬN HÀNH BÌNH ÁP LƯC   Các kiến thức cơ bản: Stt Nội dung Yêu cầu cần đạt 1 Các khái niệm cơ bản Làm cho người học nắm được:. - Các thông số kỹ thuật đặc trưng của thiết bị áp lực: dung tích, môi chất, nhiệt độ thiết kế, nhiệt độ làm việc, áp suất thiết kế, áp suất làm việc cho phép. - Khái niệm cơ bản về các yêu cầu đối với vật liệu chế tạo, kiểm soát quá trình chế tạo, kiểm tra chất lượng mối hàn khi chế tạo bình áp lực và đường ống 2 Cấu tạo chi tiết của thiết bị áp lực mà người lao động đang vận hành Làm cho người học hiểu được: - Cấu tạo chi tiết, công dụng của các

Đọc thêm

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN HÀNH NỒI HƠI

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN HÀNH NỒI HƠI

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN HÀNH NỒI HƠI NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN - AN TOÀN VẬN HÀNH NỒI HƠI Các kiến thức cơ bản: Stt Nội dung Yêu cầu cần đạt 1 Các khái niệm cơ bản về nhiệt và truyền nhiệt. Làm cho người học nắm được: - Khái niệm về nước sôi, hơi bão hòa, hơi quá nhiệt. Nguyên lý của quá trình biến từ nước thành hơi trong nồi hơi. - Khái niệm về sự cháy: cháy hoàn toàn, cháy không hoàn toàn. 2 Cấu tạo chung và các thông số đặc trưng của nồi hơi Làm cho người học nắm được: - Khái niệm về các loại nồi hơi cơ bản: nồi hơi ống lò, ống lửa ; nồi hơi ống nước ; nồi hơi ống nước đứng công suất nhỏ. - Các thông số kỹ thuật đặc trưng của nồi hơi:

Đọc thêm
Trang 2 trên 41234