Huấn luyện an toàn lao động

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI PHÁ DỠ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI PHÁ DỠ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI PHÁ DỠ KẾT CẤU CÔNG TRÌNHKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ I. Đối tượng huấn luyệnNhóm 3: Người làm công việc phá dỡ kết cấu công trìnhII. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyệnMục tiêu của khóa học: Cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆPKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN I. Đối tượng huấn luyệnNhóm 3: Người làm công việc Vệ sinh công nghiệpII. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyện1. Mục tiêu của khóa học: nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động khi làm vệ sinh

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰCKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO I. Đối tượng huấn luyệnNhóm 3: Người làm việc với thiết bị chịu áp lựcII. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyệnMục tiêu của khóa học: nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động khi làm việc với thiết bị

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN:NHÓM 2: CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ I. Đối tượng huấn luyệnNhóm 3: Người làm việc trong không gian hạn chếII. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyệnMục tiêu của khóa học: nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn vệ sinh lao đ

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆNKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN:NHÓM 2: CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: NHÓM 4: AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG I. Đối tượng huấn luyệnNhóm 3: Người làm công việc vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện, hệ thống điện….II. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyệnMục tiêu của khóa học: nhằ

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAOKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN:NHÓM 2: CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: NHÓM 4: AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: NHÓM 1:VAI TRÒ NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN I. Đối tượng huấn luyệnNhóm 3: Người làm công việc ở trên caoII. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyệnMục tiêu của khóa học: nhằm cung cấp kiế

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN:NHÓM 2: CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN:NHÓM 2: CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 2 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: NHÓM 4: AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: NHÓM 1:VAI TRÒ NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÓM 3: AN TOÀN KHI HÀN, CẮT I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆNĐối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động, gồm các nhóm sau: 

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: NHÓM 4: AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: NHÓM 4: AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNGKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 4 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: NHÓM 1:VAI TRÒ NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÓM 3: AN TOÀN KHI HÀN, CẮT » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÓM 3: AN TOÀN KHI VẬN HÀNH XE NÂNGĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆNĐối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động, gồm các nhóm sau:Nhóm 4:Người lao động không thuộc nhóm 1, 2, 3 và

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: NHÓM 1:VAI TRÒ NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: NHÓM 1:VAI TRÒ NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: VAI TRÒ NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀNKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 1 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÓM 3: AN TOÀN KHI HÀN, CẮT » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÓM 3: AN TOÀN KHI VẬN HÀNH XE NÂNG » CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤTĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆNNhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: a. Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ th

Đọc thêm
Trang 4 trên 41234