CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI

Số: 0201/2018/TB-HLAT

THÔNG BÁO
V/v mở các lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO, QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Quan trắc môi trường lao động và Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ vào giấy chứng nhận Số 06/2017/GCN của Cục An toàn lao động chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ của Công ty Cổ phần Trí tuệ Sao Mai;

Căn cứ nhu cầu đảm bảo AT-VSLĐ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị với các ngành nghề trên cả nước.

Công ty Cổ phần Trí tuệ Sao Mai thông báo tổ chức các lớp huấn luyện AT-VSLĐ như sau:

STT Đối tượng Thời lượng Thời gian & Địa điểm:

STTĐối TượngThời LượngKhóa Học
1Nhóm 1: Người làm công tác quản lý16 giờXem Chi Tiết
2Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về AT-VSLĐ48 giờXem Chi Tiết
3Nhóm 3: Người lao động làm công việc yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ24 giờXem Chi Tiết
4Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 2, 3 và 516 giờXem Chi Tiết
5Nhóm 5: Người làm công tác y tế56 giờXem Chi Tiết
6Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên24 giờ + 04 giờXem Chi Tiết

+ Giảng viên: Là các Cán bộ có thâm niên làm việc trong lĩnh vực An toàn – vệ sinh lao động, làm việc tại Cục AT, Sở LĐTB&XH ; Giảng viên của các trường ĐH, CĐ có uy tín đã được đào tạo thêm về AT-VSLĐ và có chứng chỉ huấn luyện AT-VSLĐ do cục ATLĐ cấp; Các chuyên gia, kỹ sự làm việc trực tiếp điều khiển máy móc – hệ thống có nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo thêm về giảng viên AT-VSLĐ và có chứng chỉ Giảng viên AT-VSLĐ do cục ATLĐ cấp.

+ Tổ chức lớp học và bố trí giảng viên: Căn cứ vào thực tế lớp học của đơn vị, doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Trí tuệ Sao Mai sẽ lựa chọn Giảng viên phù hợp và sắp xếp lịch học nhằm đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của Đơn vị, Doanh nghiệp cử học viên đi học cũng như cho chính các học viên.

a. Đối với lớp học Hợp đồng huấn luyện riêng: Công ty Cổ phần Trí tuệ Sao Mai sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại Đơn vị, DN. Đưa vào nội dung huấn luyện sát thực với Đơn vị, DN cũng như giúp Đơn vị, DN đưa ra những giải pháp tối ưu nhất với những vấn đề hiện tại.

b. Đối với lớp học được tổ chức tập chung tại Công ty: Công ty Cổ phần Trí tuệ Sao Mai sẽ căn cứ trên danh sách học viên đăng ký, và thực tế tại các Đơn vị, DN cử học viên đi học, để đưa vào nội dung giảng dạy, huấn luyện phù hợp nhất đối với công việc của các học viên
Kết thúc lớp huấn luyện, học viên kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận, chứng chỉ, thẻ an toàn và xác nhận kết quả theo quy định.

* Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện An toàn vệ sinh lao động của công ty Cổ phần Trí tuệ Sao Mai

Để công tác tổ chức khóa học được chu đáo, kính đề nghị Các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu vui lòng đăng ký trực tiếp bằng Điện thoại hoặc Công văn về Công ty Cổ phần Trí tuệ Sao Mai.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng đào tạo

Ms. Thu Hương 0961 381 333 – 0868 262 333- 024 62 533 433

Email: saomaismc@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 7, số 38 ngõ 111 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Website: www.ttsm.vn

Nơi nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI
– Như trên; Giám đốc
– Lưu VĐT. (đã ký)

Nguyễn Thị Mai hương