Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL

Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL
5 (100%) 3 votes

 

Tại công ty TNHH NEO OPTICAL , Công ty cổ phần  Trí tuệ Sao Mai đã tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động  Phó giám đốc phụ trách an toàn, toàn thể cán bộ công nhân viên  của công ty TNHH NEO OPTICAL. Trong khóa học có sự tham gia giảng giạy của các Giảng viên thuộc Cục An toàn lao động, Sở Lao động – Thương binh Xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Qua quá trình giảng dạy các giảng viên đã cung cấp các kiến thức về các Quy định pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, PCCC, Quản lý rủi ro, Xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (28) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (27) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (26) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (25) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (24) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (23) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (22) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (21) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (20) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (19) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (17) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (13) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (14) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (15) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (12) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (9) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (10) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (8) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (7) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (6) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (5) Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL (4)

 

Tin Liên Quan