NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5
5 (100%) 1 vote

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Nhóm 5 – Người làm công tác y tế)

Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

  1. Chương trình khung huấn luyện nhóm 5
STTNỘI DUNG HUẤN LUYỆNThời gian huấn luyện (giờ)
TổngsốTrong đó
LýthuyếtThực hànhKiểmtra
IHệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động101000
1Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.66
2Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.22
3Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.22
IINghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động101000
1Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.22
2Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.44
3Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.22
4Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.22
IIINội dung huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động32284
1Các yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc.55
2Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và các biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp.55
3Tổ chức và kỹ năng sơ cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc.844
4An toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống các bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc.44
5Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động.22
6Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.44
7Lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.22
8Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.22
IVKiểm tra kết thúc khóa huấn luyện422
Tổng cộng56506

Tin Liên Quan