NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6
5 (100%) 1 vote

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Nhóm 6An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động)

Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

  1. Chương trình khung huấn luyện nhóm 6
STTNỘI DUNG HUẤN LUYỆNThời gian huấn luyện (giờ)
Tổng sốTrong đó
Lý thuyếtThực hànhKiểm tra
IKỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên33  
IIKiểm tra kết thúc khóa huấn luyện11  

Tổng cộng

44  

 

Tin Liên Quan