NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4
5 (100%) 1 vote

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Nhóm 4 – Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1,2,3 và 5 Điều này bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

  1. Chương trình khung huấn luyện nhóm 4
STTNỘI DUNG HUẤN LUYỆNThời gian huấn luyện (giờ)
Tổng sốTrong đó
Lý thuyếtThực hànhKiểm tra
IKiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động88
1Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.44
2Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.11
3Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.11
4Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.11
5Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.11
IINội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc606
1Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.22
2Thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp.22
3Thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản.26
IIIKiểm tra kết thúc khóa huấn luyện22

Tổng cộng

16106

Tin Liên Quan