Thư viện

HÌNH ẢNH KHÓA HUẤN LUYỆN ĐỊNH KÌ NĂM 2017 CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

HÌNH ẢNH KHÓA HUẤN LUYỆN ĐỊNH KÌ NĂM 2017 CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Tổng Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996. Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trác môi trường lao động, Công ty Dịch vụ Viễn thông đã tổ chức huấn luyện định kỳ hàng năm về công tác an toàn – vệ sinh lao động cho các bộ công nhân viên. Công ty Cổ

Đọc thêm

Hình ảnh Lớp huấn luyện: An toàn, vệ sinh lao động và phổ biến IWAY phiên bản 5.1

Hình ảnh Lớp huấn luyện: An toàn, vệ sinh lao động và phổ biến IWAY phiên bản 5.1

Ngày 11 tháng 9 năm 2016, Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai tổ chức "Lớp huấn luyện: An toàn, vệ sinh lao động và phổ biến IWAY phiên bản 5.1 năm 2016" tại Công ty TNHH MTV 76 - Bộ Quốc Phòng, với sự hướng dẫn của Giảng viên Đỗ Việt Đức- công tác tại Ban Quan hệ lao động - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.Sau đây là 1 số hình ảnh của buổi huấn luyện:

Đọc thêm

Luật số: 84/2015/QH13

Luật số: 84/2015/QH13

QUỐC HỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLuật số: 84/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015 LUẬTAn toàn, vệ sinh lao động  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động.Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.Điều 2. Đố

Đọc thêm

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 44/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNGCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện a

Đọc thêm

NGHỊ ĐỊNH Số: 12/2009/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Số: 12/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ________Số: 12/2009/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________________________________ Hà Nội, ngày 12 tháng  02  năm 2009  NGHỊ ĐỊNHVề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình_______  CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;Xét đề nghị của Bộ tr­ưởng Bộ Xây dựng, NGHỊ ĐỊNH:Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụngNghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện dự án đầu tư xây dự

Đọc thêm

Huấn luyện định kỳ Công tác An toàn Lao động – Vệ sinh Lao động Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông

Huấn luyện định kỳ Công tác An toàn Lao động – Vệ sinh Lao động Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông

Huấn luyện định kỳ Công tác An toàn Lao động - Vệ sinh Lao động Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông

Đọc thêm

Tập huấn đinh kì công tác An toàn-vệ sinh lao động tại Dự án khu nhà ở xã hội Phú Lâm

Tập huấn đinh kì công tác An toàn-vệ sinh lao động tại Dự án khu nhà ở xã hội Phú Lâm

Tập huấn đinh kì công tác An toàn-vệ sinh lao động tại Dự án khu nhà ở xã hội Phú Lâm:

Đọc thêm

Chương trình tập huấn sơ cấp cứu tại Công ty AKEBONO BRAKE Việt Nam

Chương trình tập huấn sơ cấp cứu tại Công ty AKEBONO BRAKE Việt Nam

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2016, Công ty cổ phần  Trí tuệ Sao Mai đã tổ chức tập huấn sơ cấp cứu tại Công ty AKEBONO BRAKE Việt Nam. Sau đây các 1 số hình ảnh trong buổi tập huấn:

Đọc thêm

Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty đầu tư xây dựng bưu điện PTIC

Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty đầu tư xây dựng bưu điện PTIC

Nằm trong chương trình các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động -PCCC lần thứ 17 của PTIC , sáng ngày 17/03/2016 PTIC đã phối hợp với Công ty cổ phần giáo dục Trí tuệ Sao Mai (thuộc Cục ATVSLĐ) tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ nhóm 2 cho các đối tượng là cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách của PTIC .Tham gia giảng dạy khóa huấn luyện có các cán bộ phụ trách an toàn lao động tại các công trường . Khóa huấn luyện nhằm giới thiệu tới các học viên 3 nội dung chính gồm :  Chính sách pháp luật về ATLĐ và VSLĐ; Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATLĐ,VSLĐ ở cơ sở; Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.Dưới đây là một

Đọc thêm

Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL

Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH NEO OPTICAL

 Tại công ty TNHH NEO OPTICAL , Công ty cổ phần  Trí tuệ Sao Mai đã tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động  Phó giám đốc phụ trách an toàn, toàn thể cán bộ công nhân viên  của công ty TNHH NEO OPTICAL. Trong khóa học có sự tham gia giảng giạy của các Giảng viên thuộc Cục An toàn lao động, Sở Lao động – Thương binh Xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Qua quá trình giảng dạy các giảng viên đã cung cấp các kiến thức về các Quy định pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, PCCC, Quản lý rủi ro, Xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. 

Đọc thêm
Trang 1 trên 3123