HÌNH ẢNH LỚP HỌC

HÌNH ẢNH LỚP HỌC AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA – HẢI PHÒNG

HÌNH ẢNH LỚP HỌC AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA – HẢI PHÒNG

Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. 

Đọc thêm

HÌNH ẢNH LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ

HÌNH ẢNH LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ

Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 4 theo Thông tư 27/2013/TT – BLĐTBXH được xây dựng theo chương trình khung do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.  

Đọc thêm
Trang 2 trên 212