VĂN BẢN LIÊN QUAN

Luật số: 84/2015/QH13

Luật số: 84/2015/QH13

QUỐC HỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLuật số: 84/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015 LUẬTAn toàn, vệ sinh lao động  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động.Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.Điều 2. Đố

Đọc thêm

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 44/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNGCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện a

Đọc thêm

NGHỊ ĐỊNH Số: 12/2009/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Số: 12/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ________Số: 12/2009/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________________________________ Hà Nội, ngày 12 tháng  02  năm 2009  NGHỊ ĐỊNHVề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình_______  CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;Xét đề nghị của Bộ tr­ưởng Bộ Xây dựng, NGHỊ ĐỊNH:Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụngNghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện dự án đầu tư xây dự

Đọc thêm

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị nâng thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành. BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG QTKĐ 001 : 2008/BLĐTBXH (Ban hành kèm theo Quyết định số ...../2008/QĐ-BLĐTBXH ngày   tháng    năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) HÀ NỘI - 2008 Lời nói đầuQTKĐ:… 2008/BLĐTBXH do Cục An toàn lao động biên soạn, trình duyệt và được ban hành theo Quyết đị

Đọc thêm

TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN CHÁY NỔ

TIỂU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN CHÁY NỔ  Mã số Nội dung tiêu chuẩnTCVN 2622-1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.TCVN 3254-1989 An toàn cháy - Yêu cầu chungTCVN 3255-1986 An toàn nổ - Yêu cầu chungTCVN 3991-85 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩaTCVN 4879-1989 Phòng cháy – Dấu hiệu an toànTCVN 5279-90 Bụi cháy - An toàn cháy nổ - Yêu cầu chungTCVN 5738-1993 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 6161-1996 Phòng cháy chữa cháy - chợ và trung tâm thương mại- Yêu cầu thiết kếTCXD 215-1998 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo độ

Đọc thêm

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT

TIÊU CHUẨN  VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN HÓA CHẤT  TCVN 3149-79 Tạo các lớp phủ kim loại và các lớp phủ vô cơ Yêu cầu chung về an toànTCVN 3164-79 Các chất độc hại - Phân loại và những yêu cầu chung về an toànTCVN 4202 - 86 Hệ thống lạnh - Kỹ thuật an toànTCVN 4586-1997 Vật liệu nổ công nghiệpYêu cầu an toàn về bảo quản vận chuyển và sử dụngTCVN 5331 - 91 Thiết bị axetylen Yêu cầu an toàn đối với kết cấu bình sinh khíTCVN 5332 - 91 Thiết bị axetylen Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chínhTCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển (Soát xét lần 2)

Đọc thêm

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN MÁY CƠ KHÍ

TIỂU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN MÁY CƠ KHÍ Mã số Tên tiêu chuẩnTCVN 2290-78 Thiết bị sản xuất - Yêu cầu chung về an toànTCVN 2296-89 Thiết bị rèn ép -Yêu cầu chung về an toànTCVN 3288-1979 Hệ thống thông gió – yêu cầu chung về an toànTCVN 4244-1986 Quy phạm kĩ thuật an toàn thiết bị nângTCVN 4431-1987 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần Lan can an toàn - Điều kiện kĩ thuậtTCVN 4717-89 Thiết bị sản xuất che chắn an toàn - Yêu cầu chung về an toànTCVN 4722-89 Thiết bị gia công gỗ - Yêu cầu kỹ thuật an toànTCVN 4723-89 Thiết bị gia công gỗ - Yêu cầu an toàn về kết cấu máyTCVN 4725-1989 Máy cắt kim loại - Yêu cầu

Đọc thêm

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN SẢN XUẤT

  TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN SẢN XUẤT TCVN 4744 – 89 Qui phạm kỹ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khíTCVN 2287-78 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bảnTCVN 2288-1978 Các yêu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất - Phân loạiTCVN 2289-78 Quá trình sản xuất - Yêu cầu chung về an toànTCVN 2292-78 Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toànTCVN 2293-78 Gia công gỗ - Yêu cầu chung về an toànTCVN 3146-1986 Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toànTCVN 3147 – 90(Soát xét lần thứ 1) Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - Yêu cầu chungTCVN 3673 - 81 Bao bì sử dụng trong sản xuất Yêu cầu chung về an to

Đọc thêm

TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG

TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG Mã số Tên tiêu chuẩnQuyết định số 3733/2002/QĐ - BYT của Bộ truởng Bộ Y tế ngày 10 tháng 10 năm 2002 Hai mươi mốt (21) tiêu chuẩn, năm (5) nguyên tắc và bảy (07) thông số vệ sinh lao độngTCVN 6561-1999 An toàn bức xạ ion hóa tại các cơ sở X quang y tếTCVN 5126-90 RungGiá trị cho phép tại chỗ làm việcTCVN 5127-90 Rung cục Bộ Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tầuTCVN 4499-88 Không khí vùng làm việc Phương pháp đo nồng độ chất đọc bằng ống bột chỉ thịTCVN 5704 – 1993 Không khi vùng làm việcPhương pháp xác định hàm lượng bụiTCVN 5971-1995ISO 6767 : 1990 Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượ

Đọc thêm

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN ĐIỆN

TIỂU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG -  AN TOÀN ĐIỆN Mã số Tên tiêu chuẩnTCVN 2295 -78 Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ - Yêu cầu an toànTCVN 2329-78 Vật liệu cách điện rắn - Phương pháp thử -  Điều kiện tiêu chuẩn của môi trường xung quanh và việc chuẩn bị mẫuTCVN 2330 - 78 Vật liệu cách điện rắn - Phương pháp xác định độ bền điện với điện áp xoay chiều tần số công nghiệpTCVN 2572 - 78 Biển báo về an toàn điệnTCVN 3144 - 79 Sản phẩm kỹ thuật điện - Yêu cầu chung về an toànTCVN 3145-79 Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V - Yêu cầu an toànTCVN 3259 - 1992 Máy biến áp và cuộn kháng điện lưc - Yêu cầu

Đọc thêm
Trang 1 trên 212