TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN CHÁY NỔ

TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN CHÁY NỔ
5 (100%) 2 votes

TIỂU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN CHÁY NỔ

 

 

Mã sốNội dung tiêu chuẩn
TCVN 2622-1995Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.
TCVN 3254-1989An toàn cháy – Yêu cầu chung
TCVN 3255-1986An toàn nổ – Yêu cầu chung
TCVN 3991-85Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ – Định nghĩa
TCVN 4879-1989Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn
TCVN 5279-90Bụi cháy – An toàn cháy nổ – Yêu cầu chung
TCVN 5738-1993Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6161-1996Phòng cháy chữa cháy – chợ và trung tâm thương mại- Yêu cầu thiết kế
TCXD 215-1998Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy
TCXD 217-1998Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dụng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
TCVN 3890-84Phương tiện và thiết bị chữa cháy Bố trí, bảo quản , kiểm tra , bảo dưỡng
TCVN 4878-1989Phân loại cháy
TCVN 5040-1990Thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ dựng trên sơ đồ phòng cháy  – Yêu cầu kĩ thuật
TCVN 5303-1990An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 6161 – 1996Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế
TCVN 6379-1998Thiết bị chữa cháy  – Trụ nước chữa cháy -Yêu cầu kĩ thuật
TCXD 216-1998Phòng cháy chữa cháy  – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy
TCXD 218-1998Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy – Quy định chung

 

Tin Liên Quan