TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG

TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG
4 (80%) 3 votes

TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

Mã sốTên tiêu chuẩn
Quyết định số 3733/2002/QĐ – BYT của Bộ truởng Bộ Y tế ngày 10 tháng 10 năm 2002Hai mươi mốt (21) tiêu chuẩn, năm (5) nguyên tắc và bảy (07) thông số vệ sinh lao động
TCVN 6561-1999An toàn bức xạ ion hóa tại các cơ sở X quang y tế
TCVN 5126-90RungGiá trị cho phép tại chỗ làm việc
TCVN 5127-90Rung cục Bộ
Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tầu
TCVN 4499-88Không khí vùng làm việc
Phương pháp đo nồng độ chất đọc bằng ống bột chỉ thị
TCVN 5704 – 1993Không khi vùng làm việcPhương pháp xác định hàm lượng bụi
TCVN 5971-1995ISO 6767 : 1990Không khí xung quanh – Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh Dioxit – Phương pháp
TCVN 6152 : 1996Không khí xung quanh – Xác định hàm lượng chì bụi của sỏi khí thu được trên trên cái lọc – Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử
TCVN 5508-1991Không khí vùng làm việc vi khí hậugiá trị cho phép, phương pháp đo và đánh giá
TCVN 5754 – 1993Không khí vùng làm việc – Phương pháp xác định nồng độ hơi khí độc – Phương pháp chung lấy mẫu
TCVN 6137: 1996– Không khí xung quanh – Xác định nồng độkhối lượng của nitơ dioxit– Phương pháp Griss – Saltzman cải biên
TCXD VN 06:2004“Nhà ở và công trình công cộng – Các thông số vi khí hậu trong phòng ”
TCVN 2062 : 1986Chiếu sáng nhân tạotrong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợi bông
TCVN 3257: 1986 Nhóm TChiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp may công nghiệp
TCVN 3743-1983Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp
TCVN 2063: 1986 Nhóm TChiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí
TCVN 3258: 1986 Nhóm TChiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tầu
Tiêu chuẩn ngành
52 TCN 351 – 89
– Quy định phương pháp xác định Sunfua dioxyt trong không khí vùng làm việc.
– Phương pháp xác định chỉ giới hạn ở mức thấp nhất 0,01 mg/l không khí.
TCN 353 – 89Phương pháp hấp thụ bằng BARYT
TCVN 5509-1 991Giới hạn tối đa cho phép bụi trong không khí khu vực sản xuất
TCVN 4877-89Không khí vùng làm việc – Phương pháp xác định Clo
Tiêu chuẩn ngành
52 TCN 354 – 89
Quy định phương pháp xác định chì trong không khí vùng làm việc (Phương pháp này chỉ xác định mức thấp nhất 0,2 microgam (Pb)/lít không khí)
Tiêu chuẩn ngành
52 TCN 352 -89
Cacbon Oxyt
TCVN 3985 : 1999Âm học – Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc
TCVN 5965 – 1995
ISO 1996/3:1987
Âm học – Mô tả và đo tiếng ồn môi trường áp dụng các giới hạn tiếng ồn
TCVN 5964 : 1995
ISO 1996/1 : 1982
Âm học – Mô tả và đo tiếng ồn môi trường – Các đại lượng và phương pháp đo chính

 

Tin Liên Quan