TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT
5 (100%) 3 votes

TIÊU CHUẨN  VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN HÓA CHẤT 

 

TCVN 3149-79Tạo các lớp phủ kim loại và các lớp phủ vô cơ Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 3164-79Các chất độc hại – Phân loại và những yêu cầu chung về an toàn
TCVN 4202 – 86Hệ thống lạnh – Kỹ thuật an toàn
TCVN 4586-1997Vật liệu nổ công nghiệpYêu cầu an toàn về bảo quản vận chuyển và sử dụng
TCVN 5331 – 91Thiết bị axetylen
Yêu cầu an toàn đối với kết cấu bình sinh khí
TCVN 5332 – 91Thiết bị axetylen
Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính
TCVN 5507:2002Hóa chất nguy hiểm – Qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển (Soát xét lần 2)
TCVN 5507-1991Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng,bảo quản và vận chuyển (Soát xét lần 1)
TCVN 5663-1992Thiết bị lạnh – Yêu cầu an toàn
TCVN 6174 – 1997Vật liệu nổ công nghiệ – Yêu cầu an toàn về sản xuất – Thử nổ và nghiệm thu (Soát xét lần 2)
TCVN 6223 : 1996Cửa hàng khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu chung về an toàn
TCXD 177-1993Đường ống dẫn khí đặt ở đất liền. Quy định kĩ thuật tạm thời về hành lang an toàn

 

Tin Liên Quan