TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN MÁY CƠ KHÍ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN MÁY CƠ KHÍ
5 (100%) 1 vote

TIỂU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN MÁY CƠ KHÍ

 

Mã số Tên tiêu chuẩn
TCVN 2290-78 Thiết bị sản xuất – Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 2296-89 Thiết bị rèn ép -Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 3288-1979 Hệ thống thông gió – yêu cầu chung về an toàn
TCVN 4244-1986 Quy phạm kĩ thuật an toàn thiết bị nâng
TCVN 4431-1987 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần
Lan can an toàn – Điều kiện kĩ thuật
TCVN 4717-89 Thiết bị sản xuất che chắn an toàn – Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 4722-89 Thiết bị gia công gỗ – Yêu cầu kỹ thuật an toàn
TCVN 4723-89 Thiết bị gia công gỗ – Yêu cầu an toàn về kết cấu máy
TCVN 4725-1989 Máy cắt kim loại – Yêu cầu chung và an toàn đối với kết cấu máy
TCVN 4726 – 89 Máy cắt kim loại – Yêu cầu đối với trang thiết bị điện
TCVN 4755 – 89
(ST SEV 4474 – 84)
Cần trục – Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực
TCVN 5019-89 Thiết bị AXETYLEN – Yêu cầu an toàn
TCVN 5181-90 Thiết bị nén khi – yêu cầu chung về an toàn
TCVN 5183-90 Máy cắt kim loại
Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.
TCVN 5184-90 Máy cắt kim loại
Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.
TCVN 5658-1992 Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy tiện
TCVN 5186 – 90 Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy phay
TCVN 5187-90 
ST SEV 577-77 )
Máy cắt kim loại – Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy doa ngang
TCVN 5188 – 90 Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy bao, xọc và chuốt
TCVN 5346 – 91
(ST SEV 5307 – 85)
Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng
Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền
TCVN 5636 – 91 Thiết bị đúc – Yêu cầu về an toàn
TCVN 5658-1992 Ô tô – Hệ thống phanh – Yêu cầu chung và phương pháp thử
TCVN 5659 – 1992 Thiết bị sản xuất bộ phận điều khiển
Yêu cầu về an toàn chung
TCVN 5744-1993 Thang máy – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
TCVN 5862 : 1995
(Thay thế TCVN 4244-86 – Phụ lục 1)
Thiết bị nâng – Phân loại theo chế độ làm việc
TCVN 5863-95 Thiết bị nâng – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
TCVN 5864-1995 Thiết bị nâng – Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích 
Yêu cầu an toàn
TCVN 5866-1995 Thang máy – Cơ cấu an toàn cơ khí
TCVN 5867-1995 Thang máy – Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng
Yêu cầu an toàn
TCVN 6004-1995 Nồi hơi – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo
TCVN 6005-95 Thiết bị chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tọa, phương pháp thử
TCVN 6006-95 Nồi hơi – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa
TCVN 6007-1995 Nồi hơi – Yêu cầu về kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử
TCVN 6008-1995 Thiết bị áp lực – Mối hàn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 6153-1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo
TCVN 6154-1996 Bình chịu áp lực  – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo – Phương pháp thử
TCVN 6155-1996 Bình áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sửa dụng, sửa chữa
TCVN 6156-1996 Bình chịu áp lực  – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa – Phương pháp thử
TCVN 6290 – 1997 Chai chứa khí – Chai chứa các khí vĩnh cửu – Kiểm tra tại thời điểm nạp khí
TCVN 6291 – 1997 Chai chứa khí – Chai chứa khí đựng trong công nghiệp – Ghi nhãn để nhận biết khí chứa
TCVN 6396-1998 Thang máy thủy lực – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
TCXDVN 296: 2004 Giàn giáo các yêu cầu về an toàn

 

Tin Liên Quan