TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
2.5 (50%) 2 votes

 TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – BẢO HỘ LAO ĐỘNG

 

Mã sốTên tiêu chuẩn
TCVN 1841-76TCVN 6692-00Bao tay bảo hộ lao động bằng da, giả da và bạt
TCVN 2291-78Phương tiện bảo vệ người lao động – Phân loại
TCVN 2606-78Phương tiện bảo vệ tay – Phân loại
TCVN 2607-78Quần áo bảo hộ lao động – Phân loại
TCVN 2608-78Giầy bảo hộ lao động bằng da và vải – Phân loại
TCVN 2609-78Kính bảo hộ lao động – Phân loại
TCVN 3579- 81Kính bảo hộ lao động – Mắt kính không màu
TCVN 3580- 81Kính bảo hộ lao động – Cái lọc sáng bảo vệ mắt
TCVN 3581- 81Kính bảo hộ lao động – Yêu cầu kỹ thuật chung – Phương pháp thử
TCVN 3740- 82Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp – Hộp lọc – Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đồi với các chất độc dạng hơi.
TCVN 3741- 82Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp – Hộp lọc – Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với các chất độc dạng khí.
TCVN 3742- 82Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp – Hộp lọc – Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với Cacbonoxyt
TCVN 5039-90 
(ISO 4851 – 1979)
Phương tiện bảo vệ mắt Cái lọc tia cực tím – Yêu cầu sử dụng và truyền quang
TCVN 5082-90
(ISO 4849 – 1981)
Phương tiện bảo vệ mắt – Yêu cầu kỹ thuật – Cái lọc sáng – Yêu cầu sử dụng và truyền quang
TCVN 5083-90 
(ISO 4850 – 1979)
Phương tiện bảo vệ mắt cá nhận dùng cho hàn và các kỹ thuật liên quan – Cái lọc sáng- Yêu cầu sử dụng và truyền quang
TCVN 5586-1991Găng tay cách điện
TCVN 5587-1991Sào cách điện
TCVN 5588-1991Ủng cách điện
TCVN 5589 – 1991Thảm cách điện
TCVN 6407-1998Mũ an toàn công nghiệp
TCVN 6409-1998Giầy, ủng cao su dẫn điện có lót- Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6410:1998
ISO 2251:1991
Giầy ủng, cao su – Giày ủng, cao su chống tĩnh điện có lót -Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6412-90Giầy ủng chuyên dụng – Xác định khả năng chống trượt
TCVN 6515-1999Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Thuật ngữ
TCVN 6516-99Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Phương pháp thử nghiệm quang học
TCVN 6517-1999Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân- Phương pháp thử nghiệm phi quang học
TCVN 6518-1999Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân.- Kính lọc tia hồng ngoại- Yêu cầu sử dụng và truyền xạ
TCVN 6519-1999Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Kính lọc và Kính bảo vệ mắt chống bức xạ laze
TCVN 6520 : 1999Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Bảng khái quát các yêu cầu – Yêu cầu đối với mắt kính và phương tiện bảo vệ mắt
TCVN 6692-2000Quần áo bảo vệ – Quần áo chống hóa chất lỏng – Xác định độ chống thấm của vật liệu đối với chất lỏng dưới áp suất

 

 

Tin Liên Quan