Nghị quyết 27-NQ/TW không chỉ tác động đến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến người lao động trong doanh nghiệp. Vậy lương người lao động thay đổi gì khi cải cách tiền lương?

1. Lương người lao động thay đổi gì khi cải cách tiền lương?

Đề biết chính xác lương người lao động thay đổi gì khi cải cách tiền lương không thì cần phải biết thời điểm chốt cải cách tiền lương là khi nào? Chính sách này có áp dụng với người lao động trong doanh nghiệp không?

1.1 Ngày 01/7/2024 sẽ chính thức cải cách tiền lương

Chiều ngày 09/11/2023, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 và Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Quốc hội thể hiện tại Nghị quyết này là chính thức thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024 theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Trong khi đó, Nghị quyết 27 này là Nghị quyết được Bộ Chính trị quy định cải cách chính sách tiền lương cho không chỉ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang mà còn áp dụng với người lao động trong doanh nghiệp.

Như vậy, đồng nghĩa, thời điểm bắt đầu cải cách tiền lương cho người lao động trong doanh nghiệp cũng áp dụng từ ngày 01/7/2024.

Lương người lao động thay đổi gì khi cải cách tiền lương?
Lương người lao động thay đổi gì khi cải cách tiền lương? (Ảnh minh họa)

1.2 Lương người lao động thay đổi gì khi cải cách tiền lương?

Căn cứ Nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị, dưới đây là một số thay đổi về lương của người lao động trong doanh nghiệp như sau:

Tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022

Theo tinh thần của Nghị quyết số 27, từ năm 2021 mức lương tối thiểu vùng sẽ được định kỳ điều chỉnh trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội và khả năng chi trả của doanh nghiệp, đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động cùng gia đình.

Do đó, từ ngày 01/7/2022, mức lương tối thiểu vùng đã được tăng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP như sau:

Đơn vị: triệu đồng/tháng

Địa bàn doanh nghiệpMức lương tối thiểu vùng cũMức lương tối thiểu vùng hiện hànhMức tăng
Vùng I4.420.000  4.680.000260.000
Vùng II3.920.000  4.160.000  240.000
Vùng III3.430.000  3.640.000  210.000
Vùng IV3.070.000  3.250.000  180.000

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2024

Mới đây, trong phiên thảo luận về kết quả thực hiện trong năm 2023 và dự kiến về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, các đại biểu quốc hội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo Hội đồng tiền lương quốc gia tiến hành thương lượng sớm nhằm tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động cùng thời điểm với thực hiện cải cách tiền lương trong khu vực công.

Tức là, đại biểu này đề xuất cũng thực hiện tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động trong doanh nghiệp từ ngày 01/7/2024 tới đây.

2. Tác động của cải cách tiền lương với người lao động

Ngoài một số vấn đề xung quanh lương người lao động thay đổi gì khi cải cách tiền lương, hiện nay đã thực hiện được một số chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 27 với người lao động trong doanh nghiệp như sau:

2.1 Bổ sung lương tối thiểu vùng theo giờ

Theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018, khi cải cách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tăng lương tối thiểu vùng đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người lao động, Bộ Chính trị còn đặt ra việc bổ sung quy định về mức lương tối thiểu vùng theo giờ.

Để thực hiện điều đó, cũng tại Nghị định 38 năm 2022, Chính phủ đã quy định cụ thể mức lương tối thiểu giờ như sau:

Doanh nghiệp thuộc vùngMức lương tối thiểu giờ
Vùng I22.500 đồng/giờ
Vùng II20.000 đồng/giờ
Vùng III17.500 đồng/giờ
Vùng IV15.600 đồng/giờ

Có thể thấy, cũng như lương tối thiểu vùng theo tháng thì Nghị định 38 cũng chia việc xác định mức lương tối thiểu giờ theo bốn vùng tương đương với mức lương tối thiểu vùng theo tháng.

Nhiều chính sách về lương của người lao động khi cải cách tiền lương đã thực hiện
Nhiều chính sách về lương của người lao động khi cải cách tiền lương đã thực hiện (Ảnh minh họa)

2.2 Tiền lương được nhận theo thỏa thuận với doanh nghiệp

Nghị quyết 27 khẳng định, tiền lương phải được hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động theo cơ chế thị trường đặt dưới sự quản lý của Nhà nước.

Do đó, mặc dù có quy định về mức lương tối thiểu vùng theo tháng, theo giờ nhưng Chính phủ vẫn sẽ giao quyền tự quyết trong chính sách tiền lương cho doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp sẽ được tự quyết định thang, bảng lương cũng như định mức lao động.

Tuy nhiên, dù trả lương theo hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải đảm bảo mức lương cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu mà Nhà nước đã công bố.

Đồng nghĩa, khi cải cách tiền lương, Nhà nước sẽ không can thiệp vào cách tính lương, quy định thang, bảng lương, hình thức trả lương, tiền lương, tiền thưởng… của người lao động.

Chính sách tiền lương của người lao động sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận, thương lượng giữa người lao động và người sử dụng lao động căn cứ vào năng suất lao động, kết quả lao động và khả năng của doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin giải đáp cho vấn đề được khá nhiều người quan tâm tại thời điểm hiện nay là lương người lao động thay đổi gì khi cải cách tiền lương nhất là khi đã chốt thời điểm cải cách tiền lương.

Bài viết liên quan