Huấn luyện an toàn lao động

HÌNH ẢNH KHÓA HUẤN LUYỆN ĐỊNH KÌ NĂM 2017 CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

HÌNH ẢNH KHÓA HUẤN LUYỆN ĐỊNH KÌ NĂM 2017 CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Tổng Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996. Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trác môi trường lao động, Công ty Dịch vụ Viễn thông đã tổ chức huấn luyện định kỳ hàng năm về công tác an toàn – vệ sinh lao động cho các bộ công nhân viên. Công ty Cổ

Đọc thêm

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Nhóm 6 – An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động‎)Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao độngChương trình khung huấn luyện nhóm 6STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN Thời gian huấn luyện (giờ)Tổng số Trong đóLý thuyết Thực hành Kiểm traI Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên 3 3    II Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện 1 1    Tổng cộng4 4     

Đọc thêm

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Nhóm 5 – Người làm công tác y tế)Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.Chương trình khung huấn luyện nhóm 5STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN Thời gian huấn luyện (giờ)Tổngsố Trong đóLýthuyết Thực hành KiểmtraI Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 10 10 0 01 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 6 62 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. 2 2

Đọc thêm

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Nhóm 4 – Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1,2,3 và 5 Điều này bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao độngChương trình khung huấn luyện nhóm 4STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN Thời gian huấn luyện (giờ)Tổng số Trong đóLý thuyết Thực hành Kiểm traI Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động 8 81 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, c

Đọc thêm

HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

LỚP HỌC DIỄN TẬP, HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, nhằm đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy trong công ty, nhà xưởng sản xuất…. Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai phối hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Và Đào Tạo Huấn Luyện Phòng Cháy, Chữa Cháy, Cứu Hỏa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy.I. ĐỐI TƯỢNG DỰ HỌC:Cơ quan, cá nhân, các tổ chức có nhu cầu tha

Đọc thêm

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI HÀN, CẮT

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI HÀN, CẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO Khai giảng lớp An toàn khi hàn, cắt Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động.» KHAI GIẢNG LỚP VAI TRÒ NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG » KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞI. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN         Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 (Mục 1)

Đọc thêm

KHAI GIẢNG LỚP VAI TRÒ NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN

KHAI GIẢNG LỚP VAI TRÒ NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP VAI TRÒ NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 1 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG » KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ » KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆNĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆNNhóm 1: Người làm công tác quản lý a. Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách cô

Đọc thêm

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 4 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ » KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ Lớp an toàn lao động tại ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú ThọĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆNĐối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao độn

Đọc thêm

KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ

KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 2 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰCI. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆNĐối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động, gồm các nhóm sau:        1. Nhóm 2:a. Cán bộ chuyên trách, bán chuyê

Đọc thêm

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆNKhóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động. » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC » KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆPI. Đối tượng huấn luyệnNhóm 3: Người làm công việc vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện, hệ thống điện….II. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyệnMục tiêu của khóa học: nhằm cung cấp kiến thức kỹ

Đọc thêm
Trang 1 trên 41234