Công ty CP Trí Tuệ Sao Mai

Đào tạo, cấp thẻ, chứng chỉ an toàn lao động, sơ cấp nghề, PCCC

Tìm hiểu thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Xem chi tiết

Với kinh nghiệm và chất lượng dịch vụ tốt Công Ty Cổ Phần Trí Tuệ Sao Mai đã làm hài lòng được rất nhiều khách hàng. Gây dựng uy tín lớn mạnh của mình trên thị trường đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động...

Xem tiếp

VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Công ty có quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động như thế nào?

Căn cứ theo Điều 7 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định quyền hạn và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của công ty như sau: (1) Quyền hạn – Yêu cầu người lao động phải chấp hành các nội quy, quy trình,…

Tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 1935/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố. Để kịp thời chấn chỉnh công tác an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ và bảo đảm…

Cán bộ chuyên trách ATVSLĐ phải đáp ứng điều kiện nào?

Tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP có quy định như sau: Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động Việc tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động theo Khoản 1 Điều 72 Luật An toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau: ……

Xem tất cả