Công ty CP Trí Tuệ Sao Mai

Đào tạo, cấp thẻ, chứng chỉ an toàn lao động, sơ cấp nghề, PCCC

Tìm hiểu thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Xem chi tiết

Với kinh nghiệm và chất lượng dịch vụ tốt Công Ty Cổ Phần Trí Tuệ Sao Mai đã làm hài lòng được rất nhiều khách hàng. Gây dựng uy tín lớn mạnh của mình trên thị trường đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động...

Xem tiếp

VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Mục tiêu của 5s và những lưu ý khi thực hiện 5s tại nơi làm việc

5S là một phương pháp đơn giản để có thể có thể huy động con người, nâng cao năng suất, chất lương, hiệu quả. Phương pháp này có thể áp dụng đối với mọi loại hình tổ chức trong bất kỳ lĩnh vực nào. Hiện nay chưa nhiều công ty…

An toàn trong không gian hạn chế

Làm việc trong không gian hạn chế là công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đòi hỏi người lao động khi làm việc trong không gian hạn chế phải được huấn luyện đào tạo về các kỹ năng và nắm rõ các quy…

Hỗ trợ 1 triệu đồng/người lao động ngừng việc do COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, người lao động (NLĐ) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải ngừng việc do đại…

Hỗ trợ tới 3,7 triệu đồng cho NLĐ nghỉ việc không lương vì Covid

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, Nghị quyết này hỗ trợ cho NLĐ trong những trường…

Xem tất cả