Công ty CP Trí Tuệ Sao Mai

Đào tạo, cấp thẻ, chứng chỉ an toàn lao động, sơ cấp nghề, PCCC

Tìm hiểu thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Xem chi tiết

Với kinh nghiệm và chất lượng dịch vụ tốt Công Ty Cổ Phần Trí Tuệ Sao Mai đã làm hài lòng được rất nhiều khách hàng. Gây dựng uy tín lớn mạnh của mình trên thị trường đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động...

Xem tiếp

VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Để các chính sách về an toàn, vệ sinh lao động đi vào cuộc sống

Để các chính sách về an toàn, vệ sinh lao động đi vào cuộc sống Trong những năm qua, việc ban hành các văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đã được chú trọng, đặc biệt là trong năm 2015, Luật An toàn, vệ sinh lao…

10 điều cần biết về an toàn, vệ sinh lao động

10 điều cần biết về an toàn, vệ sinh lao động Dưới đây là 10 điều người lao động cần biết về an toàn, vệ sinh lao động: 1. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động vẫn có quyền, nghĩa vụ đảm bảo an toàn vệ…

Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ…

Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

Trên cơ sở kế thừa và phát huy hiệu quả của Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2020, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về mục tiêu bảo đảm an toàn lao động, phòng chống bệnh…

Xem tất cả