CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5

Trong quá trình lao động tại Doanh nghiệp, môi trường làm việc luôn luôn thường trực những yếu tố nguy hiểm, có hại có nguy cơ mất an toàn dẫn tới tai nạn lao động, ốm đau, bệnh nghề nghiệp… Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, chi phí tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giảm tối đa, công việc đảm bảo đúng tốc độ mà không bị trì trệ, gián đoạn thì bộ phận y tế đóng một vai trò rất quan trọng trong Doanh nghiệp.

Để tăng năng suất lao động, tăng sự hài lòng của khách hàng, và hơn thế nữa là tăng sự tin tưởng của nhân viên đối với Doanh nghiệp, cán bộ y tế cần được trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng thành thạo, và được huấn luyện An toàn – vệ sinh lao động.

Căn cứ vào:

– Điều 73, Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

– Điều 37, Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

– Điều 17, Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2016 về quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động.

– Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Trí tuệ Sao Mai.

1. Đối tượng huấn luyện

Người làm công tác y tế thuộc đối tượng nhóm 5 theo Nghị Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động.

2. Thời gian huấn luyện:

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất 16 giờ (2 ngày), bao gồm cả thời gian kiểm tra

3. Nội dung huấn luyện

a. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

– Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

– Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

b. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

– Phương pháp cải thiện điều kiện lao động

– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

c. Nội dung huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động

– Các yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

– Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và các biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp

– Tổ chức và kỹ năng sơ cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc.

– An toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống các bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc.

– Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động.

– Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

– Lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.

– Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

d. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

4. Thông tin khóa học

– Thủ tục khi tham gia huấn luyện bao gồm: 02 ảnh 3×4, CMTND photo.

– Địa điểm:

+ Tại công trường hoặc nhà máy của đơn vị.

+ Tại địa điểm Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai tổ chức.

– Kinh phí: Phụ thuộc vào số lượng học viên thực tế.

Đơn vị học liên hệ trực tiếp với số hotline để có được mức giá ưu đãi nhất: 0961 381 333 – 0868 262 333 – 024 62 533 433

5. Giấy chứng nhận Sao Mai đủ điều kiện hoạt động

5. Quy trình huấn luyện

6. Thông tin liên hệ

– Tên Công ty: Công ty cổ phần Trí tuệ Sao Mai

– Địa chỉ: Số 339 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

– Số điện thoại: : 0961010185 – 024 62533433

– Email: saomaismc@gmail.com

Đăng Ký Khóa Học