CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI

THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Kính gửi: Quý Cơ quan, Doanh nghiệp

Căn cứ theo Thông tư số: 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với sở sở sản xuất, kinh doanh;

Căn cứ theo Giấy chứng nhận số 43/2015/GCN ngày 10 tháng 6 năm 2015 và bản cập nhật mới nhất Giấy chứng nhận số 40/2021/GCN ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Cục An toàn lao động cấp cho Công ty CP Trí Tuệ Sao Mai Đủ điều kiện hoạt động về An toàn, vệ sinh lao động.

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG

Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai xin thông báo tổ chức khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

– Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tạo Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vê sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

– Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn , vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

– Nhóm 4: Người lao động không thuộc nhóm 1,3,5,6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

– Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

– Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

II. HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

CÁC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH :

 • Lớp quản lý Kỹ thuật an toàn – Bảo hộ lao động ( An toàn, Vệ sinh lao động chung)

 • Lớp An toàn trong Bệnh viện

 • Lớp An toàn trong tòa nhà

 • Lớp An toàn trong Viễn thông

 • Lớp kỹ thuật An toàn điện

 • Lớp kỹ thuật An toàn vận hành đối với thiết bị nâng

 • Lớp kỹ thuật An toàn vận hành đối với thiết bị chịu áp

 • Lớp kỹ thuật An toàn leo cao

 • Lớp kỹ thuật An toàn sử dụng hóa chất.

 • Lớp kỹ thuật An toàn hàn điện – hàn hơi, nồi hơi, khí nén.

 • Lớp kỹ thuật An toàn trong vận hành, sử dụng gas khí đốt.

 • Lớp An toàn thoát hiểm trong tòa nhà cao tầng.

 • Lớp An toàn làm việc trong không gian kín.

 • Lớp huấn luyện cán bộ làm công tác an toàn – bảo hộ lao động tại đơn vị, doanh nghiệp.

 • Lớp kỹ thuật an toàn vận hành cẩu trục, thiết bị nâng hạ.

 • Lớp kỹ thuật an toàn vận hành, sử dụng xăng dầu, khí hóa lỏng LPG.

 • Và các lớp khác

III. CHỨNG NHẬN SAU KHÓA HỌC

– Nhóm 1: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện.

– Nhóm 2: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện.

– Nhóm 3: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp thẻ An toàn.

–  Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.

– Nhóm 5: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện.

– Nhóm 6: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện.

IV. HỌC PHÍ:

Đơn vị học vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline để có được mức giá ưu đãi nhất.

V. THỦ TỤC:

02 ảnh 3×4, CMTND photo và danh sách đăng ký tham gia huấn luyện (theo form có sẵn của Sao Mai).

VI. QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN:

Thông tin liên hệ

– Tên Công ty: Công ty cổ phần Trí tuệ Sao Mai

– Địa chỉ:Số 339, phố Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, HN

– Số điện thoại: : 0961381333 – 02462533433 – 0868262333

– Email: saomaismc@gmail.com

– Website: ttsm.vn

Đăng Ký Khóa Học