Nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản về PCCC và thoát nạn cho mỗi người dân, Công ty Cổ phần Trí tuệ Sao Mai đăng tải “Cẩm nang phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn trong gia đình” như sau:

Bài viết liên quan