STTTên, số hiệu QCVNVăn bản ban hànhTình trạng hiệu lực
 QCVN 01-2008/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với nồi hơi và bình chịu áp lựcQuyết định số
64/2008/QĐ-BLĐTBXH
Ngày 27/11/2008
Còn hiệu lực
 QCVN 02: 2019/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máyThông tư số
42/2019/TT-BLĐTBXH
Ngày 22/4/2011
Còn hiệu lực
 QCVN 03: 2011/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điệnThông tư số
20/2011/TT-BLĐTBXH
Ngày 29/7/2011
Còn hiệu lực
 QCVN 05: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động trong khai thác và chế biến đáThông tư số
02/2012/TT-BLĐTBXH
Ngày 18/01/2012
Còn hiệu lực
 QCVN 06: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ an toàn công nghiệpThông tư số
04/2012/TT-BLĐTBXH
Ngày 16/2/2012
Còn hiệu lực
 QCVN 07: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nângThông tư số
04/2012/TT-BLĐTBXH
Ngày 30/3/2012
Còn hiệu lực
 QCVN 08: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụiThông tư số
07/2012/TT-BLĐTBXH
Ngày 16/4/2012
Còn hiệu lực
 QCVN 09: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơThông tư số
34/2012/TT-BLĐTBXH
Ngày 24/12/2012
Còn hiệu lực
 QCVN 10: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độcThông tư số
25/2012/TT-BLĐTBXH
Ngày 25/10/2012
Còn hiệu lực
 QCVN 11: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở ngườiThông tư số
32/2012/TT-BLĐTBXH
Ngày 19/12/2012
Còn hiệu lực
 QCVN 12: 2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treoThông tư số
36/2013/TT-BLĐTBXH
Ngày 30/12/2013
Còn hiệu lực
 QCVN 13: 2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Palăng điệnThông tư số
37/2013/TT-BLĐTBXH
Ngày 30/12/2013
Còn hiệu lực
 QCVN 14: 2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điệnThông tư số
38/2013/TT-BLĐTBXH
Ngày 30/12/2013
Còn hiệu lực
 QCVN 15: 2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điệnThông tư số
39/2013/TT-BLĐTBXH
Ngày 30/12/2013
Còn hiệu lực
 QCVN 16: 2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăngThông tư số
40/2013/TT-BLĐTBXH
Ngày 30/12/2013
Còn hiệu lực
 QCVN 17: 2013/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơiThông tư số
41/2013/TT-BLĐTBXH
Ngày 30/12/2013
Còn hiệu lực
 QCVN 18: 2013/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lựcThông tư số
42/2013/TT-BLĐTBXH
Ngày 30/12/2013
Hết hiệu lực (được thay thế bởi
 QCVN 19: 2014/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống cáp treoThông tư số 35/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2014Còn hiệu lực
 QCVN 20: 2015/BLĐTBXH Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với sàn nâng dùng để nâng ngườiThông tư số
48/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày 08/12/2015
Còn hiệu lực
 QCVN 21: 2015/BLĐTBXH Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với hệ thống lạnhThông tư số
50/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày 08/12/2015
Còn hiệu lực
 QCVN 22: 2015/BLĐTBXH, Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loạiThông tư số
49/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày 08/12/2015
Hết hiệu lực do đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại Phụ lục Ib Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
 QCVN 23: 2014/BLĐTBXH Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhânThông tư số
36/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày 30/12/2014
Còn hiệu lực
 QCVN 24: 2014/BLĐTBXH Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với găng tay bảo vệ cách điệnThông tư số
37/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày 30/12/2014
Còn hiệu lực
 QCVN 25: 2015/BLĐTBXH Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lênThông tư số
51/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày 08/12/2015
Còn hiệu lực
 QCVN 26: 2016/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ đối với Thang máy điện không buồng máy Thông tư số
48/2016/TT-BLĐTBXH 
Ngày 28/12/2016
Hết hiệu lực (được thay thế bởi
 QCVN 27: 2016/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hànThông tư số
49/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày 28/12/2016
Còn hiệu lực
 QCVN 28: 2016/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Bộ lọc tự đồng dùng trong mặt nạ hànThông tư số
50/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày 28/12/2016
Còn hiệu lực
 QCVN 29: 2016/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ đối với Cần trụcThông tư số
51/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày 28/12/2016
Còn hiệu lực
 QCVN 30: 2016/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ đối với Cầu trục, Cổng trụcThông tư số
52/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày 28/12/2016
Còn hiệu lực
 QCVN 31:2017/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ đối với đường ống dẫn hơi nước và nước nóngThông tư số 20/2017/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2017Còn hiệu lực
 QCVN 32:2018/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ đối với thang máy gia đìnhThông tư số 15/2018/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2017Còn hiệu lực
 QCVN 34:2018/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ khi làm việc trong không gian hạn chếThông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018Còn hiệu lực
 QCVN 35:2019/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máng trượt dùng trong các công trình vui chơi công cộngThông tư số
05/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019
Còn hiệu lực
 QCVN 36:2019/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện bảo vệ cá nhân – Giày ủng an toànThông tư số 14/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2019Còn hiệu lực
 QCVN 37:2019/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửaThông tư số 13/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2019Còn hiệu lực

Bài viết liên quan