UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 1935/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố.

Để kịp thời chấn chỉnh công tác an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ và bảo đảm quyền được làm việc an toàn của người lao động…, UBND thành phố giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Thông báo công khai vi phạm của đơn vị để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người trên các phương tiện thông tin để tổ chức, cá nhân nhận thức về việc phải tuân thủ pháp luật ATVSLĐ.

Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về ATVSLĐ; việc quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; các ngành nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật về ATVSLĐ…

Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan thường xuyên tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với đơn vị, doanh nghiệp có nguy cơ cháy, nổ; phổ biến, hướng dẫn công tác thoát nạn đối với người dân đang sinh sống tại các tòa nhà, khu chung cư cao tầng, khu tái định cư, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà trọ, lồng ghép với các buổi tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền, vận động người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn, người lao động…

UBND quận, huyện, thị xã yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên triển khai, tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia an toàn trong thi công xây dựng, điện, hóa chất, y tế lao động, trong quản lý sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Xử lý nghiêm những vi phạm về an toàn lao động. Rà soát việc cấp phép, quản lý, vận hành các công trình vui chơi công cộng sử dụng trò tàu lượn cao tốc, đu quay, máng trượt, cáp treo, các cơ sở sản xuất nước đá sạch sử dụng hệ thống lạnh, cơ sở sử dụng nồi hơi, thiết bị áp lực…, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Các tổng công ty, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố rà soát, hoàn thiện hồ sơ quản lý về công tác ATVSLĐ; thành lập, kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tổ chức tự kiểm tra công tác ATVSLĐ; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ; thực hiện kiểm định, khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; thường xuyên quan tâm đầu tư nâng cấp nhà xưởng, máy, thiết bị, cải thiện điều kiện lao động và có biện pháp xử lý kịp thời các nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn lao động; thường xuyên đánh giá rủi ro về ATVSLĐ; rà soát các nội quy, quy trình vận hành xử lý sự cố nguy cơ mất an toàn lao động để phổ biến cho người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định…

Bài viết liên quan