MỞ LỚP HUẤN LUYỆN: AN TOÀN ĐIỆN

Điện năng có tầm quan trọng rất lớn tới xây dựng, sản xuất, và đời sống. Trong quá trình làm việc, người lao động phải tiếp xúc với các thiết bị điện, phải đối mặt với các nguy cơ gây mất an toàn, dễ gây tai nạn điện (chấn thương cơ học, điện giật, đốt cháy điện). Cùng với xu hướng phát triển mạnh mẽ nền kinh tế, đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, nhu cầu sử dụng điện năng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ …tăng lên không ngừng. Để đạt được những nhu cầu to lớn đó, chúng ta phải có một hệ thống cung cấp điện an toàn và đảm bảo.

Căn cứ vào:

– Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

– Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2016 về quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động.

– Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 03 tháng 07 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động.

– Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần Trí tuệ Sao Mai.

Công ty cổ phần Trí tuệ Sao Mai thông báo mở lớp huấn luyện an toàn Điện như sau:

1. Đối tượng huấn luyện

Người lao động làm việc với các thiết bị điện thuộc đối tượng nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn lao động (Người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành).

2. Mục tiêu khóa học và thời gian huấn luyện

a. Mục tiêu của khóa học:

Cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động khi làm công việc liên quan tới thiết bị điện. Nâng cao nhận thức về an toàn cho học viên.

b. Thời gian huấn luyện:

Tổng thời gian huấn luyện 24 giờ (bao gồm cả thời gian kiểm tra).

3. Nội dung huấn luyện

a. Tổng quan luật pháp, chính sách về An toàn điện

– Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ;

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động về ATVSLĐ;

– Qui định của luật về chế độ, chính sách cho người lao động về ATVSLĐ;

– Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động;

– Phương tiện bảo vệ cá nhân: các yêu cầu khi lựa chọn, sử dụng và bảo quản.

b. Tổng quan về kỹ thuật điện

– Các định nghĩa, khái niệm cơ bản về điện trong lao động;

– Các yêu cầu cơ bản trong kỹ thuật điện;

– Các đặc điểm, đặc thù khi làm công việc sử dụng thiết bị điện;

– Tìm hiểu về mạng điện, lưới điện cao áp, chống sét, …

– Các ảnh hưởng từ điện tới con người;

– Phòng tránh tai nạn về điện.

c. Kiểm tra cuối khóa

4. Thông tin khóa học

– Thủ tục khi tham gia huấn luyện bao gồm: 02 ảnh 3×4, CMTND photo.

– Thời gian khai giảng: Liên tục trong tháng.

– Địa điểm:

+ Tại công trường hoặc nhà máy của đơn vị.

+ Tại địa điểm Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai tổ chức.

– Kinh phí: Phụ thuộc vào số lượng học viên thực tế.

Đơn vị học liên hệ trực tiếp với số hotline để có được mức giá ưu đãi nhất: 0961 381 333 – 0868 262 333 – 024 62 533 433

5. Giấy chứng nhận Sao Mai đủ điều kiện hoạt động

 

6. Thông tin liên hệ

– Tên Công ty: Công ty cổ phần Trí tuệ Sao Mai
– Địa chỉ: Số 339 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
– Số điện thoại: : 0961381333 – 024 62533433
– Email: saomaismc@gmail.com

Đăng Ký Khóa Học