MỞ LỚP HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Công tác vệ sinh công nghiệp đảm bảo chất lượng công việc, sức khỏe người lao động và phòng chống cháy nổ. Môi trường làm việc phải thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất độc hại, bụi, … mang lại nguy cơ mất an toàn cho công nhân nếu như không có các biện pháp an toàn lao động để phòng tránh. Để đảm bảo an toàn, người lao động làm công việc vệ sinh công nghiệp phải được huấn luyện về An toàn lao động.

Căn cứ vào:

– Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

– Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2016 về quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động.

– Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 03 tháng 07 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động.

– Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần Trí tuệ Sao Mai.

1. Đối tượng huấn luyện

Người làm công việc vệ sinh công nghiệp thuộc đối tượng nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn lao động (Người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành).

2. Mục tiêu khóa học và thời gian huấn luyện

a. Mục tiêu của khóa học:

Cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động khi vệ sinh công nghiệp. Nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh công nghiệp cho học viên.

b. Thời gian huấn luyện:

Tổng thời gian huấn luyện 24 giờ (bao gồm cả thời gian kiểm tra).

3. Nội dung huấn luyện

a. Tổng quan luật pháp, chính sách về An toàn vệ sinh công nghiệp

– Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ;

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động về ATVSLĐ;

– Qui định của luật về chế độ, chính sách cho người lao động về ATVSLĐ;

– Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động;

– Phương tiện bảo vệ cá nhân: các yêu cầu khi lựa chọn, sử dụng và bảo quản.

b. Tổng quan về an toàn vệ sinh công nghiệp

– Các khái niệm, thuật ngữ liên quan tới vệ sinh công nghiệp;

– Yêu cầu, nguyên tắc cơ bản khi thực hiện vệ sinh công nghiệp;

– Đặc thù công việc vệ sinh công nghiệp;

– Nhận biết mối nguy và rủi ro công việc;

– Yêu cầu về an toàn lao động khi vệ sinh công nghiệp;

– Phương tiện bảo vệ cá nhân khi vệ sinh công nghiệp.

c. Kiểm tra cuối khóa

4. Thông tin khóa học

– Thủ tục khi tham gia huấn luyện bao gồm: 02 ảnh 3×4, CMTND photo.

– Địa điểm:

+ Tại công trường hoặc nhà máy của đơn vị.

+ Tại địa điểm Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai tổ chức.

– Kinh phí: Phụ thuộc vào số lượng học viên thực tế.

Đơn vị học liên hệ trực tiếp với số hotline để có được mức giá ưu đãi nhất: 0961 381 333 – 0868 262 333 – 024 62 533 433

6. Giấy chứng nhận Sao Mai đủ điều kiện hoạt động

7. Quy trình huấn luyện

8. Thông tin liên hệ

– Tên Công ty: Công ty cổ phần Trí tuệ Sao Mai

– Địa chỉ: Số 339 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

– Số điện thoại: 0961381333 – 024 62533433

– Email: saomaismc@gmail.com

Đăng Ký Khóa Học