MỞ LỚP HUẤN LUYỆN: AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

Đặc thù về điều kiện lao động của công nhân xây dựng : Chỗ làm việc của công nhân luôn thay đổi, phải di chuyển phức tạp theo tiến độ xây dựng; trong ngành xây dựng có nhiều nghề, nhiều công việc nặng nhọc, còn nhiều công việc phải làm thủ công, tốn nhiều công sức, năng suất lao động thấp; nhiều công việc buộc người lao động phải làm việc trong tư thế gò bó, nhiều công việc phải làm ở trên cao, những chỗ chênh vênh nguy hiểm, có những việc phải làm ở sâu, trong lòng đất, trong nước do đó có nhiều nguy cơ tai nạn; phần lớn các công việc đều làm việc ngoài trời, người công nhân phải tiếp xúc với điều kiện tự nhiên chịu ảnh hưởng của khí hậu, thời tiết; Nhiều công việc phải làm trong diều kiện môi trường ô nhiễm bởi các yếu tố có hại như bụi, tiếng ồn, rung động, hơi, khí độc… Với những điều kiện lao động như trên, nên hết sức quan tâm đến cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động cho công nhân và những người lao động trong ngành xây dựng.

Căn cứ vào:

– Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

– Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2016 về quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động.

– Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 03 tháng 07 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động.

– Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần Trí tuệ Sao Mai.

1. Các chương trình Huấn luyện theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ:

  • Huấn luyện nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.
  • Huấn luyện nhóm 2: Người làm công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở.
  • Huấn luyện nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
  •  Huấn luyện nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1,2,3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
  • Huấn luyện nhóm 5: Người làm công tác y tế.
  • Huấn luyện nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2. Mục tiêu khóa học và thời gian huấn luyện

a. Mục tiêu của khóa học:

Cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động chung trong xây dựng Nâng cao nhận thức về an toàn cho học viên

b. Thời gian huấn luyện:

Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

3. Nội dung huấn luyện: Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

4. Thông tin khóa học

– Thủ tục khi tham gia huấn luyện bao gồm: 02 ảnh 3×4, CMTND photo.

– Địa điểm:

+ Tại công trường hoặc nhà máy của đơn vị.

+ Tại địa điểm Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai tổ chức.

– Kinh phí: Phụ thuộc vào số lượng học viên thực tế.

Đơn vị học liên hệ trực tiếp với số hotline để có được mức giá ưu đãi nhất: 0961 381 333 – 0868 262 333 – 024 62 533 433

5. Giấy chứng nhận Sao Mai đủ điều kiện hoạt động

7. Thông tin liên hệ

– Tên Công ty: Công ty cổ phần Trí tuệ Sao Mai

– Địa chỉ: Số 339 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

– Số điện thoại: 0961381333 – 024 62533433

– Email: saomaismc@gmail.com

Đăng Ký Khóa Học