HỌC SƠ CẤP NGHỀ HÀN

CHƯƠNG TRÌNH:

  • MÔ-ĐUN HÀN ĐIỆN
  • MÔ-ĐUN HÀN MIG, MAG
  • MÔ-ĐUN HÀN TIG

Căn cứ nhu cầu của các cơ quan,doanh nghiệp và các cá nhân về việc đào tạo bồi dưỡng các lớp ngắn hạn trình độ sơ cấp, nâng bậc thợ nhằm nâng cao tay nghề, xác định bậc thợ cho công nhân hàng năm.

Công ty Cổ phần Trí tuệ Sao mai thường xuyên tổ chức tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ nghề hàn hệ sơ cấp, chứng nhận chứng chỉ nâng bậc thợ cho các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

– Tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp THCS.

– Yêu cầu từ 16 tuổi trở lên

II. HỒ SƠ :

+ Giấy khám sức khỏe

+ Sơ yếu lí lịch

+ 2 ảnh 3×4

+ CMT photo

Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề Hàn

III. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về ký hiệu quy ước mối hàn, vật liệu hàn, thiết bị hàn và kỹ thuật hàn điện.

+ Giải thích được các quy định an toàn khi hàn điện.

– Kỹ năng:

+ Chuẩn bị được vật liệu hàn, nhận biết được các loại que hàn, khí hàn dùng trong phương pháp hàn điện.

+ Tính toán được chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất của vật liệu, vị trí và kiểu liên kết hàn.

+ Hàn được các mối hàn ở các vị trí hàn bằng, hàn đứng, hàn ngang bằng các phương pháp SMAW, GTAW, GMAW.

– Thái độ:

+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập.

+ Có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cầu tiến.

2. Cơ hội việc làm:

– Có thể làm việc trong các phân xưởng hàn điện ở các doanh nghiệp.

– Làm việc theo tổ nhóm hoặc làm việc độc lập trong một số công việc.

IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN:

V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

1. CHẾ TẠO PHÔI HÀN

Mã mô đun: MĐ 01

Thời lượng của mô đun: 40 giờ (Lý thuyết: 9 giờ; Thực hành: 31 giờ)

a. Mục tiêu của mô đun:

+ Nêu được phương pháp phòng tránh tai nạn khi thực tập.

+ Giải thích được ký hiệu ghi trên bản vẽ.

+ Nhận biết được vật liệu và tính chất của vật liệu chế tạo phôi hàn.

+ Trình bày được một số phương pháp chế tạo phôi hàn.

+ Đọc được các bản vẽ chi tiết hàn đơn giản.

+ Đo, vạch dấu đúng kích thước kích thước.

+ Chọn được phương pháp chế tạo phôi hợp lý.

+ Chế tạo được phôi tấm vát cạnh, không vát cạnh đúng kích thước bản vẽ và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Mài sửa được phôi hàn theo đúng góc độ, hình dạng

b. Nội dung tổng quát của mô đun:


2. HÀN ĐIỆN HỒ QUANG TAY

Mã mô đun: MĐ 02

Thời lượng của mô đun: 252 giờ (Lý thuyết: 31 giờ ; Thực hành: 221 giờ)

a. Mục tiêu của mô đun:

– Kiến thức:

+ Trình bày được các ký hiệu, quy ước của mối hàn.

+ Giải thích đầy đủ các khái niệm cơ bản về hàn hồ quang tay.

+ Nhận biết các loại vật liệu dùng để hàn hồ quang tay.

+ Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy hàn hồ quang tay

+ Trình bày được trình tự hàn các mối hàn hồ quang tay ở vị trí hàn bằng.

+ Lựa chọn, sử dụng hợp lý các trang thiết bị và dụng cụ hàn hồ quang tay.

+ Vận hành sử dụng các loại máy hàn hồ quang tay thành thạo.

+ Thực hiện các công việc hàn đúng trình tự, thao tác.

+ Chuẩn bị được phôi hàn theo yêu cầu bản vẽ.

+ Chọn được chế độ hàn hồ quang tay phù hợp.

+ Hàn được mối hàn bằng phương pháp hàn hồ quang tay ở các vị trí hàn 1G ; 1F; 2G; 2F; 3G; 3F.

+ Kiểm tra được các khuyết tật mối hàn thường xẩy ra.

+ Biết cách phòng ngừa các khuyết tật thường xẩy ra trong quá trình hàn.

b. Nội dung tổng quát của mô đun:


3. HÀN MAG CƠ BẢN

Mã mô đun: MĐ03

Thời lượng của mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 13 giờ ; Thực hành: 47 giờ)

a. Mục tiêu của mô đun:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động và trình tự vận hành máy hàn MAG.

+ Đọc và giải thích được các ký hiệu trên bản vẽ.

+ Trình bày được trình tự hàn các mối hàn MAG ở vị trí hàn bằng.

+ Lựa chọn, sử dụng hợp lý các trang thiết bị và dụng cụ hàn MAG.

+ Thực hiện các công việc hàn đúng trình tự, thao tác.

+ Chuẩn bị được phôi hàn theo yêu cầu bản vẽ.

+ Chọn được chế độ hàn MAG phù hợp.

+ Hàn đựơc mối hàn bằng phương pháp hàn MAG đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn.

+ Thận trọng trong thao tác khi sử dụng dụng cụ và thiết bị.

+ Nghiêm túc trong học tập.

+ Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu trong quá trình luyện tập.

b. Nội dung tổng quát của mô đun:

4. HÀN TIG CƠ BẢN

Mã mô đun: MĐ 04

Thời lượng của mô đun: 40 giờ (Lý thuyết: 11 giờ ; Thực hành: 29 giờ)

a. Mục tiêu của mô đun:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động và trình tự vận hành máy hàn TIG.

+ Đọc và giải thích được các ký hiệu trên bản vẽ.

+ Trình bày được trình tự hàn các mối hàn TIG ở vị trí hàn bằng.

+ Lựa chọn, sử dụng hợp lý các trang thiết bị và dụng cụ dùng trong hàn TIG.

+ Thực hiện các công việc hàn đúng trình tự, thao tác.

+ Chuẩn bị được phôi hàn theo yêu cầu bản vẽ.

+ Chọn được chế độ hàn phù hợp.

+ Hàn đựơc mối hàn bằng phương pháp hàn TIG ở vị trí hàn bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Kiểm tra được các khuyết tật mối hàn thường xẩy ra.

+ Biết cách phòng ngừa các khuyết tật thường xẩy ra trong quá trình hàn.

b. Nội dung tổng quát của mô đun:

VI. Thông tin liên lạc

– Tên công ty: Công ty cổ phần Trí tuệ Sao mai

– Địa chỉ: Số 339 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

– Email: saomaismc@gmail.com

– Số điện thoại: 0961.381.333 – 024 62 533 433

Đăng Ký Khóa Học

Khóa học liên quan