HÌNH ẢNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, là một phần quan trọng không thể tách rời chiến lược phát triển kinh tế-xã hội nói chung. Trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, công tác ATVSLĐ lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết, bởi nó tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị của từng sản phẩm.
Nhằm phổ biến kiến thức an toàn một cách kĩ lưỡng, đảm bảo an toàn trong sản xuất, thực hiện kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, Công ty Cổ phần Trí tuệ Sao Mai tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp học:


Hình ảnh lớp Viễn thông Ninh Bình

Hình ảnh lớp An toàn lao động tại Tập đoàn Viễn thông VNPT – 57 Huỳnh Thúc Kháng

Hình ảnh lớp An toàn lao động tại Tập đoàn Viễn thông VNPT – Hồ Chí Minh đang thực hành kỹ thuật sơ cấp cứu

Hình ảnh lớp An toàn lao động tại Tập đoàn Viễn thông VNPT – Đà Nẵng

 

Thông Tin Liên Hệ:

Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai

Số 339 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Email: saomaismc@gmail.com

Hotline: 096.138.1333024.62533.433

Đăng Ký Khóa Học

Khóa học liên quan