Đây là nội dung đáng ý tại Công điện 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Nhằm quán triệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời không để xảy ra cháy, nổ, Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ, ngành, địa phương một số nhiệm vụ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ rà soát quy định pháp luật về xây dựng, quản lý các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn về phòng cháy đối với các loại hình nhà ở này.Khẩn trương hoàn thành Quy chuẩn sửa đổi QCVN 06:2022/BXD và tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ trước ngày 30/9/2023. Loại hình nhà ở được người dân gọi là chung cư mini về bản chất chính là nhà ở riêng lẻ chia thành nhiều căn hộ cho thuê, theo đó cũng sẽ áp dụng tiêu chuẩn này.

Sẽ có tiêu chuẩn PCCC với chung cư mini trước ngày 30/9/2023
Sẽ có tiêu chuẩn PCCC với chung cư mini trước ngày 30/9/2023 (Ảnh minh họa)

Bộ Công an tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.Từ đó đánh giá thực trạng, có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra, hoàn thành việc tổng rà soát trước ngày 15/11/2023.

Bộ Công Thương rà soát, khẩn trương ban hành quy định về trách nhiệm quản lý điện. Chỉ đạo ngành điện rà soát, phát hiện các công trình, cơ sở, hộ gia đình không bảo đảm an toàn trong sử dụng điện; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong sử dụng điện.

Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy, nổ.https://ab06ccd00f35d0e44d942324f9f0516d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.htmlCác cơ quan thông tin, truyền thông ở Trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, phòng cháy chữa cháy cho người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn phải cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu dễ nhớ, dễ thực hiện.

Đài Truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam và các phương tiện nghe, nhìn khác dành thời lượng các khung giờ có nhiều người theo dõi (ưu tiên khung giờ từ 06 – 07 giờ và từ 19 – 21 giờ hằng ngày trên kênh VTV1, VTV3, VOV…) để tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, thoát nạn.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chấn chỉnh hoạt động quản lý xây dựng, nhất là việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép.

Bài viết liên quan