Bổ sung thêm 1 ngày nghỉ trước hoặc sau ngày Quốc khánh 2/9, nới “trần” làm thêm từ 30 giờ lên 40 giờ/tuần, đảm bảo rõ hơn quyền lợi về thời gian làm việc của nữ lao động mang thai…

Đây là những điểm mới được áp dụng trong Bộ Luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Từ 1/1/2021: 6 chính sách mới về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi có hiệu lực - 1

1. Bổ sung 1 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9

Bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh 2/9, tùy điều kiện thực tế và do Thủ tướng Chính phủ quy định. Trong năm 2021, trên cơ sở đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH, Chính phủ đã quyết định ngày nghỉ liền kề trong dịp Quốc khánh 2/9 là ngày 3/9/2021.

Từ 1/1/2021: 6 chính sách mới về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi có hiệu lực - 2
Từ 1/1/2021: 6 chính sách mới về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi có hiệu lực - 3
Từ 1/1/2021: 6 chính sách mới về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi có hiệu lực - 4
Từ 1/1/2021: 6 chính sách mới về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi có hiệu lực - 5

2. Quy định cụ thể các trường hợp được làm thêm giờ đến 300 giờ/năm

Cụ thể, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:

Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời (quy định mới);

Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng điện, điện tử, chế biến diêm nghiệp.

Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản;

Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Từ 1/1/2021: 6 chính sách mới về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi có hiệu lực - 6
Từ 1/1/2021: 6 chính sách mới về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi có hiệu lực - 7

3. Làm rõ hơn quy định nghỉ trong giờ làm việc

Chính sách không thay đổi so với hiện hành nhưng được sửa đổi về mặt kỹ thuật, pháp điển từ Nghị định hiện hành để rõ ràng, minh bạch hơn:

Người lao động làm việc theo thời giờ làm việc bình thường (quy định tại Điều 105 của Bộ luật) từ 6 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc vào ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 6 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào thời giờ làm việc.

Từ 1/1/2021: 6 chính sách mới về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi có hiệu lực - 8

4. Không giới hạn số giờ làm thêm trong trường hợp đặc biệt

Theo đó, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại Điều 107 Bộ Luật Lao động năm 2019 và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:

Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

Từ 1/1/2021: 6 chính sách mới về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi có hiệu lực - 9

Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định việc nới trần làm thêm giờ theo tháng từ 30 giờ/tháng lên 40 giờ/tháng.

Từ 1/1/2021: 6 chính sách mới về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi có hiệu lực - 10
Từ 1/1/2021: 6 chính sách mới về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi có hiệu lực - 11

5. Đối với lao động nữ mang thai

Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai có thể được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày (Khoản 2 Điều 137).

Từ 1/1/2021: 6 chính sách mới về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi có hiệu lực - 12

Khoản 2 Điều 137 BLLĐ 2019 quy định lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Hiện hành, lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07 thì mới được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương).

Từ 1/1/2021: 6 chính sách mới về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi có hiệu lực - 13

6. Bổ sung thêm trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng 

NLĐ được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với NSDLĐ trong những trường hợp sau đây:

Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: Nghỉ 03 ngày.

So với quy định hiện hành, Bộ luật Lao động 2019 bổ sung thêm trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết thì NLĐ được nghỉ 03 ngày và hưởng nguyên lương.

Bài viết liên quan