Đào tạo

Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai hướng tới sự phát triển toàn cầu về dịch vụ đào tạo. Công ty khẳng định mình qua từng dịch vụ đến với khách hàng. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập, mở rộng nền kinh tế thị trường, cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp, Công ty chúng tôi muốn đóng góp một phần năng lực của mình trong quá trình ổn định và phát triển của đơn vị bạn.

XEM TOÀN BỘ >

Huấn luyện an toàn lao động

Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động.

Huấn luyện an toàn lao động
An toàn lao động
An toàn vệ sinh lao động
Khóa học an toàn lao động
Lớp học an toàn lao động
Lớp an toàn lao động
Học an toàn lao động
Vệ sinh an toàn lao động
Đào tạo an toàn lao động

XEM TOÀN BỘ >

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

dang-ky-truc-tuyen

XEM TOÀN BỘ >

Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ (Theo chương trình khung do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành)

XEM TOÀN BỘ >

Tin tức

HÌNH ẢNH KHÓA HUẤN LUYỆN ĐỊNH KÌ NĂM 2017 CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HÌNH ẢNH KHÓA HUẤN LUYỆN ĐỊNH KÌ NĂM 2017 CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cun

XEM CHI TIẾT >
Luật số: 84/2015/QH13 Luật số: 84/2015/QH13

QUỐC HỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLuật số: 84/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

XEM CHI TIẾT >
no_thumb Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 44/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 nă

XEM CHI TIẾT >